Bloks iebūvē tekstuālu informāciju, piemēram, numurus, cenas, apraksti un cits.