Gadījumos, kad nav pieejams DWG fails, tad kā pamatu rasējumam var izmantot PDF rasējumu vektora formātā. ZWCAD programmā ievietoto rasējumu iespējams mērogot, kā arī pieķerties līniju virsotnēm. Ja PDF fails ir liels, tad var izmantot CLIP funkcijas, lai lokalizētu kādu konkrētu DWG rasējuma reģionu, tādējādi atvieglojot darbu.